آموزش چرایی استفاده از پلنیوم باکس (کانال باکس)

در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر با جنس گالوانیزه استفاده می شود. پلنیوم باکس باعثِ پخشِ هوا و تعدیلِ فشارِ خروجی هوا ازتمامِ نقاطِ روزنه های خطی و اسلوت می گردد و از محصول ورق گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالا و بر شالوده حالت فضای سقف کاذب و همچنین طول و عرضِ دریچه های خطی و اسلوت طراحی و ساخته می شود. و هم به صورت پنهان دریچه بر بر روی دیوار و یا سقف نصب خواهد شد. در شکل عدم وجود کانال ورق فلز ؛ طبق سقف باز یا این که فضای دیوار ، مطابق ضابطه شما ملزم به به کار گیری از کابل Plenum Rated هستید. قابلیتها: از آنجا که روزنه های خطی اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا فعالیت می شوند و قابلیت هوادهی یکنواخت در طول بالای روزنه وجود ندارد. ازآنجا که روزنه های خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طول های بالا کار می شوند و قابلیت هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد .استفاده از پلنیوم باکس به خواسته تولید اختلاط کافی هوا و توزیع یکسان هوا در طول، امری واجب و ضروریست. لذا عملیات عایق کاری در تمام وجود پلنیوم باکس به صورت تمام انجام می پذیرد. اضطراری به یادآوری میباشد که کل مدلهای بالا در ابعاد، ضخامت و محصول آلیاژ مطابق سفارش مشتری قابل ساخت خواهد بود. اضطراری به یاد آوری است که کل مدلهای بالا در ابعاد، ضخامت و فرآورده آلیاژ طبق توصیه خریدار قابل ساخت خواهد بود. کاربرد اساسی پلنیوم باکس پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از تمام نقاط دریچه ها چه خطی و چه اسلوت نام برد. جهت جلوگیری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و پرهیز از تبادل دمایی در دربین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین پرهیز از نشر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که این که خارجی پلنیوم باکس از عایق الاستومری به فعالیت گیری میشود. جهت غربت از هرگونه نشت هوا و افت فشار و غربت از تبادل دمایی در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همینطور دوری از نشر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا همین که خارجی آن از عایق الاستومری به فعالیت گیری میشود. اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و طرز استعمال از پلنیوم باکس قیمت دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

پست های مربوطه  حزب کارگر انگلستان جرمی کوربین را نسبت به پاسخ ضد یهودی